• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
NHỮNG TIN VUI BAY VỀ TỪ NHẬT BẢN
Những tin vui liên tục bay về từ Nhật Bản
Các bạn DHS Học bổng ISSHIN, mới chỉ qua một thời gian ngắn nhưng các em đã chinh phục được ngôn ngữ Nhật, xuất sắc đỗ JLPT N1, N2 🇯🇵
_ _ _
Các bạn hãy đừng ngần ngại “flex” thành tích của mình dưới đây nhé 🥰
 
 
 
 
 
101
TIN LIÊN QUAN