• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
BUỔI GẶP GỠ ẤM CÚNG GIỮA ĐẠI DIỆN HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH SƠN LA VÀ CÁC BẠN HỌC SINH TỈNH SƠN LA
Buổi gặp gỡ ấm cúng giữa Đại diện Hội khuyến học tỉnh Sơn La và các bạn học sinh tỉnh Sơn La – DHS Học bổng ISSHIN K23 🌤️
Trước sự quan tâm đặc biệt của Hội khuyến học, các bạn DHS luôn vững tinh thần, quyết tâm và cố gắng hết mình trên chặng hành trình này.
 
 
 
 
 
 
139
TIN LIÊN QUAN