• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Chúc mừng 2 chàng trai trẻ tuổi 19, 20 đã được doanh nghiệp lắp đường ống nước tuyển chọn
Tuổi còn trẻ, có sức khoẻ, có mục tiêu thì chẳng ngại việc gì.
Chúc mừng 2 chàng trai trẻ tuổi 19, 20 đã được doanh nghiệp lắp đường ống nước tuyển chọn.
Nhanh chóng quay lại ISSHIN vào tuần tới để học tập nhé.
 
 
 
50
TIN LIÊN QUAN