• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Đột nhập ISSHIN Garden – Cuối tuần này, ISSHINers có “trò” gì vui?
Cuối tuần này, ISSHINers có “trò” gì vui 🤔
Cùng học thêm vài từ vựng tiếng Nhật về môi trường nhé:
1. 資源ごみ  - Rác có thể tái chế
2. リサイクル – Tái chế
3. 缶 (かん) – Lon
4. ごみ を収集する – Thu gom rác thải
5. ペットボトル – Chai nhựa
Tái chế đồ nhựa ♻️sẽ rất có ý nghĩa đấy nhé ⭐️
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275
TIN LIÊN QUAN