• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản – Để không bị vướng vào tội phạm

Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) đã chế bản tờ rơi để tuyên truyền giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã dịch nội dung tờ rơi đó ra tiếng Việt. Mong các bạn thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản dành thời gian đọc tờ rơi trong liên kết dưới đây:Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

278
TIN LIÊN QUAN