• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Gương học tốt – NGUYỄN BÌNH DƯƠNG – TTS K100

Tuần này, chúng ta hãy cùng nhau gặp lại gương mặt anh chàng Chou trưởng đẹp trai, nhiệt tình trong công việc nhưng chưa bao giờ quên việc học. Điểm số của bạn luôn trên 90 điểm nhé! 

NGUYỄN BÌNH DƯƠNG – THỰC TẬP SINH LỚP K100

1550
TIN LIÊN QUAN