• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Happyokai K91

🍀Happyokai K91🍀


🌼Vậy là lại thêm 1 khóa học viên nữa tại Trung tâm đào tạo Nhật ngữ ISSHIN tốt nghiệp!
Mỗi lần tham dự buổi Happyokai, cảm xúc của tập thể các bạn học viên và các Sensei vừa vui vừa buồn.
😁VUI vì các bạn đã thực sự trưởng thành và sắp sang Nhật Bản để làm việc.
😞BUỒN vì không nỡ chia tay các bạn sau 6 tháng gắn bó!
👏👏👏Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Chúng ta kết thúc để mở đầu cho một hành trình mới – hành trình chinh phục ước mơ.
😍😍😍ISSHIN chúc các bạn vững tin trên con đường mình đã chọn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn nhé!!

563
TIN LIÊN QUAN