• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Học viên ISSHIN – Học trực tuyến để phòng dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021, công văn số 1142/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm đào tạo Nhật ngữ ISSHIN đã chuyển từ hình thức học tập trung sang trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học viên trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

🏠Ở nhà để phòng dịch
📖Ở nhà vẫn học tập chuyên tâm.
🇯🇵Nhật Bản ơi, chờ tôi nhé!!
Khi gặp mặt cả hai ta đều cùng khỏe mạnh💪💪💪
243
TIN LIÊN QUAN