• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
HỌC VIÊN XUẤT SẮC – HỒ PHAN HOÀNG ANH
Đầu tuần nhận được tin từ học sinh mà vui không tả xiết. Du học sinh K13 Hồ Phan Hoàng Anh đến từ Quảng Trị anh hùng và hiếu học, bắt đầu nhận học bổng ISSHIN từ tháng 3/2019, trong 4 năm đã kết thúc 2 năm tại trường Nhật ngữ, và đốt cháy giai đoạn khi nhảy thẳng từ năm nhất lên năm thứ 4 đại học. Và hiện tại bạn đã được 2 công ty top đầu của Nhật về đồ họa mời về làm việc. ISSHIN tự hào về em và thật vinh dự khi góp một phần nhỏ trong thành công đó của em.
 
 

 

 
608
TIN LIÊN QUAN