• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
ISSHIN tham gia Hội nghị triển khai các quy định mới về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Ngày 28/4/2022 tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản với sự tham dự của đại diện khoảng 300 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ, hiện đang triển khai hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản. Ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước chủ trì Hội nghị.

Từ ngày 1/1/2022, Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã có hiệu lực. Luật và các văn bản hướng dẫn có nhiều quy định mới đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nói chung, và đưa lao động sang làm việc tại thị trường Nhật Bản nói riêng. Nhật Bản là một thị trường trọng điểm và tiềm năng với số lượng lao động Việt Nam được đưa sang làm việc hàng năm lớn. Sau thời gian tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 01/3/2022, Nhật Bản đã tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam sang làm việc.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông tin, trao đổi và giải đáp các nội dung liên quan đến quy định mới của Việt Nam và Nhật Bản trong hoạt động phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, cũng như những vấn đề phát sinh và vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai hoạt động tuyển chọn, đào tạo, phái cử và quản lý người lao động trong thời gian làm việc tại thị trường này.

Ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước mong muốn Hội nghị là diễn đàn để trao đổi, đối thoại cùng doanh nghiệp với mục đích tiếp tục thúc đẩy, mở rộng thị phần và tăng số lượng, chất lượng người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Hội nghị với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ có trụ sở tại phía Nam hiện đang triển khai hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 6/5/2022.

http://dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=7141

Nguồn: dolab.gov.vn

1148
TIN LIÊN QUAN