• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
“Nuôi lớn” tủ sách ISSHIN từ những đóng góp đáng trân quý từ học viên.
“Nuôi lớn” tủ sách ISSHIN từ những đóng góp đáng trân quý từ học viên.
 
Học viên cũ Nguyễn Tiến Sơn trao tặng sách – truyền đam mê cho thế hệ học viên sau tại Trung tâm đào tạo.
Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Sơn cùng những tình cảm của em với trung tâm và các bạn học viên 🥰
 
 
 
 
31
TIN LIÊN QUAN