• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần ISSHIN.
Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần ISSHIN.
 
Buổi tập huấn trang bị các kỹ năng PCCC và CNCH cần thiết cho người tham gia và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho học viên tại trung tâm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
TIN LIÊN QUAN