• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024
✅ Thời gian nghỉ lễ Tết dương lịch 2024: Từ 30/12 đến hết ngày 01/01/2024.
✅ Thời gian làm việc trở lại: Thứ 3, ngày 02/01/2024
🛜 Nền tảng trực tuyến hoạt động bình thường.
Có thể là hình ảnh về văn bản
352
TIN LIÊN QUAN