• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Thực tập sinh ISSHIN được làm quen với công việc trước khi sang Nhật Bản tại chi nhánh xí nghiệp ở Việt Nam

Đoàn Sakurai K10 sắp sang Nhật, công ty quan tâm cho các bạn thăm quan và làm quen trước với công ty con tại Việt Nam.

30
TIN LIÊN QUAN