• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
BUỔI HỌC GIAO THÔNG TIẾNG NHẬT CỦA DU HỌC SINH K23
Chào tuần mới với thật nhiều năng lượng. Dưới đây là hình ảnh từ một buổi học Giao thông của các bạn Du học sinh Học bổng ISSHIN.
 
 
 
 
 
 
106
TIN LIÊN QUAN