• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
CHÚC EM CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM, NGÀY MAI THI TỐT RỒI VỀ ISSHIN

CHÚC CÁC ISSHINERS MỌI MIỀN VƯỢT QUA KỲ THI TOP J THẬT TỐT!!!
初志貫徹
自分の力を信じて頑張って下さい。報告を待っています。

🍀 Hãy luôn ghi nhớ tip này khi làm bài: “Không kiêu khi thấy đề ngắn, không nản khi thấy đề dài, không chủ quan khi đề dễ và thật bình tĩnh khi gặp đề khó”. ISSHIN chờ tin mừng từ tất cả các em.

430
TIN LIÊN QUAN