• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Cách từ chối của người Nhật

Người Nhật luôn khéo léo trong giao tiếp, có người nói họ “thảo mai”, nhưng cũng có người cho rằng đó là sự trân trọng đối phương.

Hôm nay, hãy cùng ISSHIN tìm hiểu một số cách từ chối của người Nhật nhé!

Kết quả hình ảnh cho từ chối tiếng Nhật

無理かな: Có lẽ là khó

無理ですね: Khó đấy

いや: Không được rồi

ちょっと…: Hơi…

悪いけど: Ngại quá, nhưng mà…

いいえ、あとにしましょう: Không, để sau đi

だめです: Không được

そういう意味で言ったのではありません。:Không, tôi không có ý nói như vậy

できそうにありません: Có lẽ không làm được

私は力になれないな… : Có lẽ tôi không thể giúp gì được cho…

引き受けらえません: Mình không thể nhận lời được

できない: Không làm được

貸せません: Không cho vay được

行けそうにない: Khó có thể đi được

時間が取れない: Không có thời gian

そっちも空いていない: Lúc đó cũng không rỗi

手が回らない: Không thể làm kịp

私はやっていない: Không thích làm, không làm đâu nhé.

手伝いたいけど… : Mình rất muốn giúp nhưng mà…

行きたいのが山々なんですが… : Em rất muốn đi, nhưng…

力になりたいけど、 私も金欠で今日は厳しいかな: Mình rất muốn giúp bạn, nhưng mình cũng đang kẹt tiền quá nên hôm nay chắc là khó rồi

すみません、忙しくて手伝えません:Xin lỗi, mình bận nên không giúp được

所要があるので: Mình có việc cần làm, cho nên…

明日予定があるので: Vì mai mình có kế hoạch rồi

日曜日は私用があるんですよね: Chủ nhật mình có việc riêng mất rồi

明日は都合が悪いから: Mai mình không có điều kiện, cho nên…

Vậy, bạn đã tìm ra cách từ chối cho phù hợp chưa?

481
TIN LIÊN QUAN