• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Đố các bạn biết tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu?

Tuổi thọ trung bình

***********

皆さんはベトナムの平均年齢を知っていますか?
Các bạn có biết tuổi thọ trung bình của người Việt khoảng bao nhiêu không?

ベトナムの平均年齢は29歳と、非常に若いです。 一方で日本の平均年齢は、なんと46歳。
Tuổi thọ trung bình của người Việt rất trẻ, 29 tuổi. Ngược lại, tuổi thọ trung bình của người Nhật khoảng 46 tuổi.

ベトナムでは人口の60%が30歳未満なのに対し、日本では30歳未満の人は28%だけ。 若い人が多いことは今後社会が発展していくためにプラスなのですが、問題もあります。
Ở Việt Nam, khoảng 60% dân số ở trong độ tuổi dưới 30 trong khi con số này ở Nhật chỉ là 28%. Xã hội có dân số trẻ sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển nhưng cũng gặp phải một số vấn đề.

それは仕事を教えてくれる経験層の不足。 たとえば私は日本の会社に入ったとき、10年以上経験がある人から仕事の仕方をマンツーマンで沢山教わり、多くのことを学びました。 ただ、ベトナムでは中々こうした経験を得られません。
Đó chính là sự thiếu hụt những người có kinh nghiệm để chỉ dạy công việc. Ví dụ khi mới đi làm ở Nhật, tôi đã được một người hơn 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp. Do đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có những người như vậy.

日本企業には長年培われてきた「教え」が沢山あり、また経験のある日本人がいることが多いです。 教えを得らやすいというのは日本企業のメリットだと思うので、学びたい方にはオススメです。
Công ty Nhật thường hay có những chương trình đào tạo để phát triển nhân viên lâu dài do những người giàu kinh nghiệm đảm nhận. Do đó, tôi nghĩ rằng điểm mạnh của công ty Nhật là bạn có nhiều cơ hội được hướng dẫn nên đây là một cách học hỏi mà các bạn nên tận dụng nhé.

171
TIN LIÊN QUAN