• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Ngày đầu tiên sau nhập học của du học sinh khoá K25
Ngày đầu tiên sau nhập học của DHS khoá K25.
 
Sau ngày nhập học, khám sức khoẻ là thủ tục tiếp theo cho du học sinh khoá mới. Sau hôm nay, các bạn sẽ bắt đầu những buổi học đầu tiên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
TIN LIÊN QUAN