• 024 3872 8884
  • 0966 642 669
Những câu châm ngôn tiếng Nhật ý nghĩa – P2

Cùng ISSHIN khởi đầu 1 tuần mới với những câu châm ngôn ý nghĩa nhé!

1, 大きな野望は偉大な人を育てる.

Hi vọng lớn làm nên người vĩ đại.

2, 単純な事実に、ただただ圧倒される。

Những sự thật giản đơn thường gây kinh ngạc.

3, 自分の行為に責任を持つべきだ。

Phải tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình.

4, 偉大さの対価は責任だ。

Cái giá phải trả cho sự vĩ đại là trách nhiệm

5, 熱意なしに偉大なことが達成されたことはない。

Không có sự vĩ đại nào đạt được nếu không có sự nhiệt tình, nhiệt tâm.

6, 母の愛はいつまでも強い。

Tình yêu của người mẹ luôn bền vững theo thời gian.

7, 苦労もしないで手に入るのは貧乏だけ。

Chẳng có gì gặt hái được mà không nếm trải sự đau đớn trừ nghèo đói.

8, 人には自由があるからといって、何をしてもいいというものではない。

Con người đâu phải cứ có tự do là muốn làm gì cũng được.

9, 偉大なことを成し遂げる為には、行動するだけでなく、夢を持ち、計画を立てるだけでなくてはならない。

Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không những hành động mà còn phải biết mơ ước, không những lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng.

10, 何事も成功するまでは不可能に思えるものである。

Mọi thứ đều không gì là không thể cho đến khi nó hoàn thành.

 

107
TIN LIÊN QUAN